כללי בטיחות בשינוע בטון

כללי בטיחות בשינוע בטון

כל שינוע של בטון מהמפעל מצריך היערכות שמורכבת ממספר רב של גורמים: מערבלי בטון אופטימליים לביצוע העבודה, משאבות בטון אמינות